Feminisme is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen, waaronder de vrouwenbeweging, die ongelijke (machts)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven op economisch, politiek, sociaal en persoonlijk vlak.

Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft opheffing na van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, ijvert voor lichamelijke autonomie van vrouwen en strijdt tegen huiselijk en geweld.

De vele verschillende stromingen van het feminisme hebben soms tegengestelde visies, maar op hoofdlijnen bestaat er wel overeenstemming.

Veel mensen zijn het echter niet eens met bepaalde idealen of meningen en gaan daarom in protest.

Man laat wat zien

De man in onderstaand filmpje was het niet eens met de vrouwen die aan het protesteren waren en liet dit op een hele bijzondere manier zien.


Trendnieuws reacties

Welkom bij Trendnieuws! Hier kan je je mening geven over dit artikel. Houd het a.u.b netjes!