Surinaamse Nederlanders krijgen in 2024 allemaal gratis 5.000 euro

a pile of money sitting on top of a table

Het demissionaire kabinet heeft in een voorjaarsnota een bedrag van liefst 122 miljoen euro uitgetrokken voor een groep Surinamers. Zij eisen al tientallen jaren een volledige AOW-uitkering van Nederland, maar kregen die niet.

AOW

Joyce Sylvester, voorzitter van een commissie van wijzen die onderzoek deed, spreekt van een zegen. ”Eindelijk komt er nu een financiële tegemoetkoming van Nederland.”

50 euro banknote lot on white surface

”Ik zie dat als een gebaar van erkenning en herkenning voor de ouderen van Surinaamse afkomst.” De ouderen die recht op geld hebben, woonden tussen 1957 en 1975 in Suriname. Dat was toen nog onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het gaat in totaal om tienduizenden mensen. Voordat Suriname onafhankelijk werd, kwamen zij in Nederland wonen. Maar op hun 65e is hun AOW veel lager.

Maandelijks kan dat 300 tot 400 euro schelen. De Surinamers vinden dat hen hiermee groot onrecht wordt aangedaan. Zij willen dus geld zien.

Niet verplicht

In meerdere Kamerdebatten die er in de afgelopen jaren gevoerd zijn, werd al duidelijk dat men wil dat Nederland met geld over de brug komt.

De Surinamers voelen zich onrechtvaardig behandeld. In 2021 oordeelde de Raad van State dat er geen aanknopingspunten zijn voor reparatie van de onvolledige AOW-opbouw.

De commissie-Sylvester vindt echter dat er een ‘morele plicht’ bestaat. Zij adviseerden twee jaar geleden dat er een regeling moest komen om het gat te repareren.

Hiernaast adviseerde de commissie een onverplichte tegemoetkoming vanwege de situatie waarin deze groep ouderen nu al jaren verkeert.

Een regeling komt er niet, maar het kabinet besluit na jarenlang touwtrekken tóch wel tot onverplichte tegemoetkoming. En dus krijgen de Surinamers 5.000 euro per persoon.

Scroll naar boven