Energiemaatschappij verdacht voor het stelen van miljoenen via prijsplafond

gray Nest thermostat displaying at 63

Een Nederlands energiebedrijf, de Hollandse Energie Maatschappij (HEM), wordt beschuldigd van grootschalig misbruik van het prijsplafond, waardoor ze mogelijk miljoenen hebben verdiend. Momenteel staat het bedrijf onder curatele vanwege ondeugdelijke administratie, zoals gemeld door de Volkskrant.

Oorsprong van het prijsplafond

Het demissionaire kabinet heeft het prijsplafond ingesteld om de stijgende energieprijzen op te vangen. Tot 31 december 2023 betaalden consumenten een vast maximumtarief voor energie. Als de energieprijs hoger lag dan dit plafond, kregen energiebedrijven het verschil terugbetaald.

Signaal van mogelijke energieprijsexplosie

Onlangs werd bekend dat een energieleverancier met opvallend hoge prijzen geen subsidie zou ontvangen vanwege het prijsplafond. Destijds was niet bekend dat HEM hierbij betrokken was, maar een bron heeft dit nu bevestigd. HEM hanteerde tarieven die wel twee keer zo hoog waren als het marktgemiddelde.

Impact op consumenten

Het aantal klanten van HEM is onduidelijk, maar mogelijk zijn enkele duizenden huishoudens en bedrijven getroffen. Dankzij het prijsplafond hebben klanten echter weinig gemerkt van de onregelmatigheden van het bedrijf.

Waarschuwing voor woekerwinsten

Eerder was al bezorgdheid geuit over bedrijven die door het prijsplafond woekerwinsten zouden kunnen behalen. Uit onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat de meeste aanbieders zich hieraan hebben gehouden, behalve HEM.

Toezicht en mogelijke consequenties

HEM staat al langer onder toezicht van de ACM en heeft recentelijk een gewijzigde vergunning gekregen. Het bedrijf moet snel onbetaalde bedragen aan consumenten uitkeren en aantonen dat de financiële positie is verbeterd. Als HEM hier niet aan voldoet, kan de vergunning worden ingetrokken. Het risico op een energieprijsexplosie blijft een zorgelijk signaal voor de markt.

Scroll naar boven