Zoveel spaargeld heeft een gemiddelde 55-plusser op de bankrekening staan

person holding banknotes

Sparen is ongetwijfeld een gezonde gewoonte maar iedereen benadert het op zijn eigen manier. Terwijl sommigen nauwgezet elke maand een vast bedrag opzijzetten, lijkt het erop dat anderen het geld liever snel laten rollen. Maar wat is eigenlijk het gemiddelde spaargeld van Nederlandse 55-plussers? We hebben de cijfers grondig geanalyseerd om dit vraagstuk te ontrafelen.

Stijgende spaarquote

Volgens de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het totale spaargeld in Nederlandse huishoudens de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Dit gaat hand in hand met een stijgende spaarquote, dat wil zeggen het percentage van het inkomen dat wordt gespaard of belegd. In 2015 bedroeg de gemiddelde spaarquote in Nederland 10,8 procent, terwijl dat cijfer nu is gestegen tot een gemiddelde van 14,4 procent van het inkomen.

Gemiddelde spaarrekening

Op het eerste gezicht lijkt een Nederlands huishouden momenteel gemiddeld €46.300 aan bank- en spaartegoeden te hebben. Dat klinkt wellicht als een aanzienlijk bedrag, maar het is belangrijk om te beseffen dat dit cijfer aanzienlijk wordt opgetrokken door de welgestelde huishoudens. Het mediane spaarbedrag, dat wil zeggen het middelste bedrag wanneer alle huishoudens worden gerangschikt, ligt veel lager, op €18.200.

55-Plussers

Laten we nu specifiek kijken naar de groep van 55 jaar en ouder. Hier zien we opmerkelijke variaties in spaarsaldi. Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar hebben gemiddeld ongeveer €60.400 op hun spaarrekening staan. Voor de leeftijdsgroep tussen de 65 en 75 jaar stijgt dit bedrag tot ongeveer €64.600. Bij mensen tussen de 75 en 85 jaar ligt het gemiddelde weer iets lager, namelijk rond de €64.000.

Het minimale spaarbedrag

Misschien heb je jezelf weleens afgevraagd hoeveel geld je minimaal op je spaarrekening moet hebben staan. Financieel expert Annemarie van Gaal geeft hierover haar inzichten aan Margriet: “Het is geruststellend om een financiële buffer te hebben voor onvoorziene uitgaven zoals auto- of wasmachine-reparaties. Ik adviseer altijd om een bedrag op je bankrekening te hebben waarmee je minstens drie maanden je vaste en variabele kosten kunt betalen zonder rekening te houden met inkomsten. Spaargeld biedt een gevoel van zekerheid en kan als vangnet dienen voor onverwachte tegenvallers.”

In een wereld vol financiële uitdagingen kan spaargeld een belangrijke bron van gemoedsrust en financiële stabiliteit zijn. Of je nu al regelmatig spaart of overweegt om je financiële gewoonten te verbeteren, het is nooit te laat om te werken aan een solide financiële toekomst.

Scroll naar boven