Zoveel mensen zijn er op dit moment werkloos in Nederland

Zoveel mensen zijn er op dit moment werkloos in Nederland

We worden in Nederland steeds maar weer geconfronteerd met personeelstekorten. In de zorg, op Schiphol en ga zo maar door. Wij van Trendnieuws dachten daarom: laten we even in de cijfers duiken om te zien hoeveel mensen er op dit moment geen arbeid verrichten.

Zoveel mensen zijn er op dit moment werkloos in Nederland

Dat kan natuurlijk tal van oorzaken hebben. Als je bijvoorbeeld chronisch ziek bent, fysiek of psychisch, kun je niet werken. Desalniettemin hebben we een mooi overzicht voor je van het aantal werklozen in ons land.

Vacatures

Maar laten we positief beginnen en eerst kijken naar het aantal beschikbare vacatures op dit moment. Dat zijn er, in het laatste kwartaal van 2022, zo’n 449.000. Aardig wat opties dus voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Om idee nog verder te staven berekent het CBS dat er 121 vacatures per 100 werklozen beschikbaar zijn.

Aantal werklozen

Het aantal werklozen in Nederland stond in het derde kwartaal van 2022 genoteerd op ruim 364.000 mensen. Als je dat doorberekent naar de totale populatie van 17,8 miljoen, dan zou dat betekenen dat 2,04 procent van de Nederlanders geen werk heeft.

Zoveel mensen zijn er op dit moment werkloos in Nederland

Dat is een vertekend beeld. Het CBS formuleert het als volgt: De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Feit blijft dus wel dat de groep werklozen één van die 449.000 openstaande vacatures zou kunnen vervullen.

Niet-Westerse achtergrond

Het CBS splitst de cijfers van werklozen nog verder op. Zo blijkt de groep mensen met een niet-Westerse achtergrond flink te domineren in werkloosheid.

Van alle 15- tot 75-jarigen in de beroepsbevolking met een Nederlandse achtergrond was 2,9 procent werkloos in het eerste kwartaal van 2022. Dat is minder dan bij degenen met een westerse migratieachtergrond. Met een werkloosheidspercentage van 4,3 is de werkloosheid onder laatstgenoemden echter nog lager dan onder personen van niet-westerse achtergrond (7,0 procent).

Zoveel mensen zijn er op dit moment werkloos in Nederland

 

Scroll naar boven