Volgende Nederlandse traditie dreigt te verdwijnen: ”Slecht voor milieu”

Volgende Nederlandse traditie dreigt te verdwijnen: ''Slecht voor milieu''

Het RIVM wil af van de traditionele paasvuren. Volgens het gezondheidsinstituut komt er namelijk veel stikstof vrij bij paasvuren. Om organisatoren te treiteren, moeten zij verplicht een stikstofberekening indienen. Doen ze dat niet, dan zijn ze in overtreding.

Wij gaan daar op handhaven”, waarschuwt een woordvoerder van de provincie Gelderland, in navolging van Overijssel. Het betekent dat de bouwers die een bult in de brand willen steken in het tweede weekend van april de stikstofeffecten van dat vuur moeten laten berekenen.

Volgende Nederlandse traditie dreigt te verdwijnen: ''Slecht voor milieu''

Berekening duurt maanden

Zo’n berekening is overigens niet snel gemaakt. Twan Brekelmans van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group zegt dat de wachttijden inmiddels zijn opgelopen naar vijf tot acht weken. ”Wij als stikstofberekenaars hebben het heel erg druk”, aldus Brekelmans.

Wanneer uit zo’n berekening blijkt dat de stikstofuitstoot te hoog is, moet er een natuurvergunning aangevraagd worden. Dit duurt gemiddeld 13 weken, nog los gezien van de kosten die de aanvraag met zich meebrengt. Het gehele proces duurt in totaal zo’n 4 tot 5 maanden.

‘Knettergek’

Dinand Wullink van het paasvuur in Velswijk vindt dat we in Nederland ”knettergek” zijn geworden met al die regeltjes. ”Het maakt het er allemaal niet leuker op en het zorgt er zeker niet voor dat wij mensen kunnen behouden of extra zelfs kunnen trekken.”

Eerder werd al verplicht gesteld dat er meer ruimte moet zijn tussen bebouwing en het vuur. Ook moet een paasbult door hekken omheind zijn en moet personeel de veiligheid garanderen. Wullink heeft het idee dat de traditie langzaam aan de nek wordt omgedraaid, maar blijft strijdbaar.