Vaccinatieplicht kinderen op komst? Scholen vragen ouders naar inentingen

vaccinatieplicht kinderen

Meer dan twintig basisscholen in de provincie Noord-Holland hebben besloten om aan de ouders van nieuwe studenten te vragen of hun kinderen zijn ingeënt. Dit initiatief komt van de Stichting Tabijn, die de betreffende scholen beheert, met als doel het verkleinen van het gevaar voor uitbraken van ziekten zoals mazelen en kinkhoest.

Brief aan ouders

Tabijn is hiermee het eerste schoolbestuur in Nederland die deze vraag stelt bij het inschrijvingsproces. Het bestuur benadrukt hierbij dat een weigering om deze vraag te beantwoorden of het niet vaccineren van een kind geen gevolgen zal hebben voor de toelating, met het oog op leerplicht.

Hiermee hoopt Tabijn het bewustzijn en het belang van vaccinaties te verhogen onder de bevolking. Dit heeft ales te maken met de recente sterfgevallen van vier baby’s door kinkhoest binnen twee maanden. De vaccinatiegraad bij kinderen jonger dan twee jaar is recentelijk onder de 90% is gedaald, wat een zorgwekkende trend is.

Vrijblijvend verzoek voor openheid van zaken

Het is een gevoelig onderwerp gebleken. De PO-raad, vertegenwoordiger van het basisonderwijs, en de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs, Mariëlle Paul benadrukken dat dit alleen toegestaan is wanneer er sprake is van een duidelijk en belangrijk doel.

Smits verklaart dat de vraag over vaccinaties mondeling zal worden gesteld en benadrukt dat er geen schriftelijke registratie of opslag van de antwoorden zal plaatsvinden. Het is een vrijblijvend verzoek om openheid van zaken, primair bedoeld om de veiligheid in de scholen te waarborgen.

Kritiek op vaccinaties

Terwijl er in het verleden amper werd gesproken over kritiek op vaccinaties voor mazelen en kinkhoest, is de publieke opinie sinds de coronacrisis behoorlijk verschoven. Steeds meer mensen zetten vraagtekens bij de effectiviteit van de prikken. Hoe kijk jij hier tegenaan? We zijn benieuwd naar je mening.

Scroll naar boven