Vrouw rekte haar nek jarenlang op zodat ze op haar favoriete dier leek