Coronavirus vaker fataal voor niet-Westerlingen en mensen met laag inkomen

CBS: Corona vaker fataal voor migranten en mensen met laag inkomen