Syriërs massaal in de bijstand: ”Gratis geld pakken”

Syriërs massaal in de bijstand: ''Gratis geld pakken''

Van alle tienduizenden Syriërs die tussen 2014 en 2016 naar Nederland kwamen, werkt zo’n tien jaar later nog steeds 38 procent niet. En dat is toch vreemd, aangezien de landelijke politiek hier destijds sprak over ‘hoogopgeleide mensen’.

Bijstand

De meesten kunnen zich de politieke krachttermen die toen werden gebruikt nog wel herinneren. Talloze ‘artsen’ en ander ‘hoogopgeleid’ volk hadden Nederland uitgekozen als nieuw onderkomen. Helaas zitten al deze specialisten al meer dan tien jaar zonder baan.

Onderzoek

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Rijkstinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) en de Erasmus Universiteit in Rotterdam, blijkt nu dat Syriërs eerder werkschuw zijn dan werklustig. Al jaren vangen zij een uitkering.

Momenteel verblijven er iets minder dan 150.000 mensen met de Syrische nationaliteit in Nederland. Het grootste gedeelte kwam tussen 2014 en 2016.

De onderzoekers hebben 3.000 van hen gedurende verschillende jaren gevolgd. Dit is de eerste groep die over zo’n periode in de gaten is gehouden.

Nederland niet goed voor hen

De onderzoekers trekken enkele vreemde conclusies. Nederland blijkt voor hen eigenlijk helemaal niet zo goed. ”Na ongeveer zeven jaar gaan zij er op een aantal vlakken op achteruit.”

”Zo verslechtert hun gezondheid, ervaren ze een minder goede financiële situatie en houden ze er minder sociale contacten op na.”

Bijstand

Volgens het onderzoek zit er, na 10 jaar, een stijgende lijn in de werklustigheid onder de ‘Syrische Nederlanders’. Zo’n 62% van hen heeft een tijdelijke baan.

Syriërs massaal in de bijstand: ''Gratis geld pakken''

Daar staat tegenover dat 38 procent geen vinger uitsteekt en maandelijks met smart wacht op zijn/haar bijstandsuitkering. Twee derde van de Syrische vrouwen werkt helemaal niet. Het mag niet van hun man, of ze hebben er zelf gewoon geen trek in.

De financiële situatie van veel Syrische medelanders is niet best. Meer dan 50 procent zegt elke maand geld tekort te komen.

Voelen zich Nederlander

Het grootste gedeelte van de Syriërs zegt zichzelf Nederlander te voelen. Toch verliezen zij steeds meer de aansluiting bij de Nederlanders zonder migratieachtergrond.

In vergelijking met ‘echte Nederlanders’, zijn Syriërs meer dan vier keer zo vaak sociaal eenzaam. Hoe dat komt is onbekend.

Gezondheid

En dan is er nog een dingetje, want de onderzoekers hebben ook vastgesteld dat een steeds groter deel van de Syriërs zijn of haar gezondheid beoordeelt als matig of slecht.

In vergelijking met de Nederlandse bevolking voelen zij zich drie keer vaker psychisch niet in orde. Ze kampen massaal met stress. En dat komt niet door wat er in hun thuisland gebeurd is. Dat is te wijten aan geldgebrek, werk en gezondheid. Twee van de drie zaken kunnen ze snel oplossen 😉

Scroll naar boven