Slecht nieuws: Zorgpremie 2024 stijgt gigantisch

Slecht nieuws: Zorgpremie 2024 wordt fors duurder

De zorgpremie gaat de komende jaren fors stijgen. Uit onderzoek van Skipr, op basis van verwachtingen uit de voorjaarsnota van het kabinet, blijkt dat we de komende jaren een veel hogere premie moeten gaan betalen.

Zorgkosten

Volgens berekeningen van het CPB (Centraal Planbureau) stijgen de zorgkosten momenteel ontzettend hard. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al, maar toen kon de economie dat nog opvangen.

De uitgaven in de zorg nemen al vijftien jaar lang tussen de 9 en 10 procent van het nationaal inkomen (bbp) in beslag. En dat is niet eens het slechtste nieuws.

De grootste oorzaak van de toename van de zorgkosten, blijkt vergrijzing. Ouderen soeperen het budget heel hard op, zo concludeert het CPB.

Drie keer harder

Dat gaat veranderen. De uitgaven stijgen de komende vijf jaar met 3,5 procent per jaar. En dat terwijl onze economie slechts 1,2 procent groeit. De kosten stijgen dus drie keer zo hard.

Volgens het CPB  geeft Nederland in 2027 in totaal 10,4 procent van ons bbp uit aan zorg. In 2028 is dat 10,6 procent. En deze rekening moet betaald worden door de samenleving.

Zorgpremie fors omhoog

Omdat de zorguitgaven blijven stijgen, heeft dit onvermijdelijke gevolgen voor de zorgpremie. Je kunt ervan uitgaan dat je volgend jaar, en ook in de jaren daarna, forse verhogingen voor je kiezen krijgt. Het ziet er zelfs naar uit dat het nu harder omhoog gaat, dan ooit tevoren.

Omdat veel mensen nu al moeite hebben met het betalen van de rekening, en er veel mensen zijn die zorg mijden vanwege de rekening, vraagt dat om ingrijpen vanuit de politiek.

Slecht nieuws: Zorgpremie 2024 wordt fors duurder

Definitief

Op Prinsjesdag, 19 september, wordt er precies duidelijk wat de richtlijnen zijn met betrekking tot de zorgpremie 2024. Op die datum wordt de nominale premie bekendgemaakt.

Zorgverzekers hebben vervolgens tot 12 november de tijd hun definitieve basispremie, alsmede aanvullende premies aan klanten mede te delen.

Verkiezingen

Het demissionaire kabinet vertrekt binnenkort eindelijk. Na jaren van sloopbeleid, kan het zo ongeveer niet slechter gaan met Nederland.

Op 22 november staan er nieuwe verkiezingen op het programma. Een van de kerntaken van een nieuw kabinet zal zijn om maatregelen te nemen, zodat de snelle stijging van de zorgkosten een halt toegeroepen wordt. Maar of dit ook echt lukken zal? Wij betwijfelen het.

Naar verluidt zijn er verschillende politieke partijen momenteel ‘hard aan werk’ om onder meer de herziening aan te pakken van het voedingssysteem, het investeren in preventieve zorg en het stimuleren van innovatie in de gezondheidszorg. Maar dat kan nog wel even duren.

Scroll naar boven