Rechter: asielzoekers verdienen betere behandeling

Statushouders 'maandenlang op vakantie' naar thuisland, geven huis niet op

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag geconcludeerd dat de Nederlandse Staat en het Centaal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) niet voldoen aan de door Brussel verplicht gestelde Europese normen voor menswaardige opvang van asielzoekers.

Asielzoekers moeten altijd recht hebben op drinkwater, voldoende en geschikt voedsel en gratis gezondheidszorg. Dat is nu niet het geval, vandaar dat VluchtelingenWerk Nederland een kort geding had aangespannen. De rechtbank geeft de organisatie nu gedeeltelijk gelijk.

Rechter: asielzoekers verdienen betere behandeling

“Op de Staat en het COA rust de verplichting om asielzoekers menswaardig op te vangen”, aldus de rechter. “De huidige opvang in en rond Ter Apel en in (crisis-)noodopvanglocaties voldoet op onderdelen niet aan die normen. Aan sommige normen moet direct worden voldaan, en aan andere op een zo kort mogelijke redelijke termijn.”

Kwetsbare asielzoekers

Een van de maatregelen die per direct van kracht is, heeft betrekking op ‘kwetsbare asielzoekers’. Kinderen die jonger dan een jaar oud zijn (en hun gezinsleden) mogen evenals minderjarige asielzoekers niet meer in de crisisnoodopvang worden geplaatst.

Daarnaast is Nederland verplicht elke asielzoeker die zich laat registreren in Ter Apel, een veilige en overdekte slaapplek, genoeg eten en drinken en toegang tot hygiënisch sanitair te bieden.

Maar hier stopt het niet, want de rechter vindt ook asielzoekers binnen vier weken recht hebben op geld. Als klap op de vuurpijl hebben asielzoekers die in de crisis(noodopvang) verblijven, na maximaal negen maanden recht op een mooie woning.

 

Scroll naar boven