Rechtbank: drinkwater afsluiten bij gezin met kind mag bij niet betaalde factuur

Rechtbank: Gezin met kinderen mag afgesloten worden van drinkwater als de factuur niet betaald wordt

Van de rechtbank in Den Haag mogen waterbedrijven ook bij gezinnen met kinderen het drinkwater afsluiten als de rekening niet is voldaan. Deze verregaande maatregel is volgens de rechter dan ook niet in strijd met de rechten van minderjarige kinderen. Bovendien zijn de ouders en verzorgers van een kind hoofdverantwoordelijk.

Met de uitspraak stelt de rechter eisers Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) in het ongelijk. Zij hadden een rechtszaak aangespannen tegen waterbedrijven Dunea en PWN, die gezinnen met kinderen afsluiten als de waterrekening niet wordt voldaan. Ook de Nederlandse staat werd gedaagd, omdat de rechten van kinderen volgens de eisers niet worden beschermd.

De rechter is van mening dat ouders of verzorgers van een kind geen onvoorwaardelijk recht op toegang tot drinkwater ontlenen aan het Verdrag inzake de rechten van het Kind (IVRK) en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

Regelingen voldoende

De rechter merkt op dat er pas tot het afsluiten van water wordt overgegaan, na een aantal aanmaningen en melding bij schuldhulpverlenende instanties. En dan is het ook nog zo dat er een noodvoorziening voor een x-aantal dagen wordt verstrekt wanneer de situatie daarom vraagt.

Ouders hoofdverantwoordelijk

De eerste verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen ligt bij de ouders of verzorgers, aldus de rechtbank. ”Het is dan ook in de eerste plaats aan hen om een regeling te treffen als zij de rekening niet kunnen betalen, zodat de toegang tot drinkwater wordt voortgezet of hersteld.”

Nieuwe stappen

De eisers zijn niet tevreden met de uitspraat en beraden zich op nieuwe stappen. Mariëlle Bahlmann, juridisch adviseur Jeugdrecht bij Defence for Children: ”Juist vanwege hun kwetsbaarheid zouden kinderen extra bescherming moeten krijgen. Overheden zouden daarom het belang van het kind altijd voorop moeten stellen bij het maken en uitvoeren van wetgeving en beleid.”

Laat een reactie achter

Scroll naar boven