Onderzoek: Scholen trekken witte kinderen voor

child sitting in front of table with white animal toy and containers of paints

Recent onderzoek door de Universiteit Leiden brengt aan het licht dat witte meisjes vaker positieve opmerkingen krijgen op hun basisschoolrapporten vergeleken met witte jongens en kinderen met een migratieachtergrond.

Verschil in beoordeling tussen meisjes en jongens

Onderwijspedagoog Antoinette Kroes onderzocht 247 basisschoolrapporten. Hieruit bleek dat witte meisjes vaker complimenten krijgen zoals ‘Je bent een lieve, slimme meid’. Bij jongens lagen de opmerkingen vaker in de lijn van ‘Je moet netter werken’.

Migratieachtergrond en negatieve opmerkingen

Kinderen met een migratieachtergrond ontvingen de meeste negatieve opmerkingen. Kroes haalt een voorbeeld aan waarbij een jongen met migratieachtergrond op elk vak negatieve feedback kreeg, behalve bij beeldende vorming. Zelfs daar werd het positieve commentaar afgezwakt door iets negatiefs.

Onbewuste vooroordelen bij leraren

Volgens Kroes zijn veel leraren zich niet bewust van deze vooroordelen. Ze stelt dat vooroordelen over gender en afkomst diep verankerd zijn in onze maatschappij. Dit kan leiden tot ongelijke kansen in het onderwijs.

Dubbele standaarden in de opvoeding

Kroes onderzocht ook hoe ouders verschillend omgaan met hun tienerkinderen als het gaat om zoenen en daten. Meiden worden sneller als ‘slet’ bestempeld, terwijl jongens als ‘player’ worden gezien. Verder beïnvloedt media-aandacht voor zedenzaken met jonge kinderen de houding van ouders negatief ten opzichte van mannelijke babysitters.

Dit onderzoek benadrukt het belang van bewustzijn over onbewuste vooroordelen in het onderwijs en de opvoeding, en het effect hiervan op de ontwikkeling van kinderen.

Scroll naar boven