Onderwijsinspectie: Nederlandse kinderen steeds dommer

Onderwijsinspectie: Nederlandse kinderen steeds dommer

De Onderwijsinspectie is niet te spreken over het niveau van Nederlandse kinderen als het aankomt op lees-, schrijf en taalvaardigheden. Die conclusie trekt men op basis van een jaarlijks onderzoek. In het voortgezet onderwijs gaat het helemaal fout.

‘Zorgwekkend’

Ieder jaar publiceert de inspectie het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’. Men merkt nu een dalend niveau bij kinderen met betrekking tot basisvaardigheden.

Het algemene beeld wordt omschreven als ‘zorgwekkend’. Ten opzichte van tien jaar geleden is de leesvaardigheid enorm naar beneden gegaan.

Rekenen schijnen kinderen al helemaal niet goed te kunnen. Slechts vier op de tien leerlingen haalt het streefniveau. Het levert de Onderwijsinspectie hoofdbrekens op.

Onderwijsinspectie: Nederlandse kinderen steeds dommer

Nederlands onvoldoende

Zoals gezegd is het voortgezet onderwijs een zorgenkindje. Op het vmbo, maar ook op de havo en het vwo halen leerlingen diploma’s terwijl ze niet eens fatsoenlijk Nederlands kunnen.

”Een vijfde van de leerlingen behaalde vorig jaar hun diploma met een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands.”

Functioneren in de maatschappij

Nog een bizarre bevinding is dat ongeveer 15 procent van de mbo-2 studenten ‘het niveau niet hebben om fatsoenlijk in de maatschappij te functioneren’. Om het nog heftiger te maken: ”Meer dan 5.500 studenten stroomden onvoldoende geletterd het onderwijs uit.”

Meer geld nodig

Volgens onderwijsminister Wiersma, die ontzettend geschrokken is van het rapport, is er meer geld nodig. Hij heeft een ‘masterplan’ bedacht.

Scholen mogen normaal gesproken zelf bepalen hoe en op welke manier ze binnengekomen subisidies investeren. Daar moet verandering in komen. De inspectie vindt dat het ‘interne toezicht op doelmatige besteding vaak beter moet’.

Leraren

Nederland kampt nog steeds met een lerarentekort. De Inspectie is ook bezorgd over het niveau van nieuwe leraren.

”Sommige beginnende leraren in het basisonderwijs geven zelf ook aan niet voldoende kennis en vaardigheden te hebben om taal en rekenvaardigheden goed uit te kunnen leggen.”

De Onderwijsinspectie wil meer aandacht besteden aan het curriculum van de lerarenopleidingen. Daarnaast wijst men op de begeleiding van jonge leraren.

Ook hierin wordt tekort geschoten. Hun werkgevers (scholen) zouden zich meer moeten inspannen ten aanzien van de begeleiding.

Minister Wiersma wil ”alle registers opentrekken” om voldoende, goede en gemotiveerde leraren voor de klas te hebben.

Scroll naar boven