Net binnen: ook de prijzen van openbaar vervoer gaan ‘ongekend’ hoog stijgen

In Nederland staat er opnieuw een prijsstijging voor reizen met het openbaar vervoer op de planning. Dit jaar zijn de prijzen al met zeven procent gestegen en volgend jaar wordt verwacht dat daar nog eens bijna twaalf procent bovenop komt. Provincies, gemeenten en vervoerders hebben zich verenigd in een gezamenlijke oproep aan de regering om in te grijpen, vooral met Prinsjesdag in aantocht, om te voorkomen dat het openbaar vervoer voor velen onbetaalbaar wordt.

Berekend

Deze nieuwe prijsstijgingen zijn gebaseerd op berekeningen van het DOVA, een samenwerkingsverband tussen alle provincies en vervoersregio’s. Jaarlijks berekenen zij de verwachte kostenstijgingen in het openbaar vervoer, en deze berekening toont aan dat de prijzen volgend jaar bijna twaalf procent zullen stijgen.

Jaap Bierman, de algemeen directeur van vervoersmaatschappij HTM, maakt zich zorgen en dringt er bij de regering op aan om iets te doen om de prijsstijging te voorkomen. Hij vreest dat veel reizigers de kosten niet meer kunnen dragen en gedwongen zullen worden om voor de auto te kiezen, wat juist in stedelijke gebieden niet gewenst is.

Hoge uitgaven

Bierman legt uit dat vervoerders hoofdzakelijk te maken hebben met drie soorten uitgaven: personeel, materieel en energie. Deze kosten stijgen ook sterk bij HTM. Tegenover deze kosten staan inkomsten uit kaartverkoop en subsidies. Om te voorkomen dat ze minder gaan rijden, moeten de prijzen dus wel iets omhoog om de financiën in evenwicht te houden, aldus Bierman.

HTM opereert onder andere in de regio’s Den Haag, Zoetermeer, Delft, Westland en Leidschendam-Voorburg. Er zijn tal van andere vervoerders die ook worstelen met de prijsstijgingen en alternatieve oplossingen zoeken.

Ernstige zorgen

Arriva, verantwoordelijk voor het busvervoer in regio’s als Leiden, Bollenstreek, Alphen aan den Rijn en Gouda, deelt deze zorgen. Ze benadrukken dat het openbaar vervoer onbetaalbaar dreigt te worden voor reizigers, wat uiteindelijk een ‘politieke keuze’ zou zijn.

Hoewel vervoerders naar oplossingen zoeken, hebben ze de steun van de overheid nodig. Het voorstel om het btw-tarief op openbaar vervoer van negen procent naar nul procent te verlagen en subsidies te verhogen wordt genoemd als mogelijke maatregel om de prijsstijgingen te verzachten. De impact van deze prijsstijgingen op reizigers is duidelijk, maar de exacte gevolgen moeten nog worden vastgesteld, aangezien de nieuwe tarieven later dit jaar definitief worden bepaald door de overheden.

Scroll naar boven