Net binnen: Coronavirus verspreidt zich razendsnel, vooral hier gaat het mis

De recente ontwikkelingen in de verspreiding van het coronavirus zijn zorgwekkend. Volgens het laatste onderzoek van het RIVM is het aantal positieve coronatests toegenomen. Nu test 1 op de 50 deelnemers positief, een duidelijke stijging ten opzichte van eerdere weken. Dit duidt op een snelle verspreiding van het virus, vooral in regio’s als Arnhem, Nijmegen, en de Betuwe.

Stabiele Situatie in Ziekenhuizen

Ondanks de toename in coronabesmettingen, blijft de situatie in Nederlandse ziekenhuizen relatief stabiel. Dagelijks worden er ongeveer 95 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal verblijven er iets meer dan 500 patiënten met corona in het ziekenhuis, een aantal dat al enkele weken constant blijft.

Een significante indicator voor de verspreiding van het virus is de toename van virusdeeltjes in het rioolwater. Deze toename is al sinds half oktober merkbaar en heeft recent een versnelling doorgemaakt. Vooral in gemeenten als Neder-Betuwe, Overbetuwe, Arnhem, Nijmegen, en Druten zijn opvallend hoge aantallen virusdeeltjes gemeten.

Regionale verschillen in virusverspreiding

De hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater laat duidelijke regionale verschillen zien. Terwijl sommige gemeenten, zoals Neder-Betuwe, aanzienlijk hogere niveaus rapporteren, zijn er in andere gebieden zoals het Land van Cuijk en de Achterhoek juist minder virusdeeltjes gevonden dan het landelijk gemiddelde.

Zie hieronder de cijfers van het RIVM van afgelopen week:

Gezondheidsklachten en coronatesten

Naast de metingen in het rioolwater, geeft ook het aantal mensen met positieve coronatesten een beeld van de situatie. Het RIVM meldt dat 2% van de ondervraagden in hun wekelijkse steekproef aangeeft recent positief getest te zijn op corona. Dit percentage is sinds half oktober gestaag aan het stijgen.

De circulerende varianten van het coronavirus worden nauwlettend in de gaten gehouden. De meest voorkomende varianten zijn momenteel Omikron BA.2.86 en Omikron EG.5. Deze laatste wordt door de WHO geclassificeerd als een ‘Variant of Interest’ vanwege zijn potentieel verschillende eigenschappen vergeleken met eerdere varianten.

Preventiemaatregelen en vaccinatie

Om de verspreiding van het virus te beperken, blijven preventiemaatregelen en vaccinatie van cruciaal belang. Het is belangrijk dat mensen zich houden aan de aanbevolen gezondheidsrichtlijnen en gebruikmaken van de beschikbare vaccinatieprogramma’s om zichzelf en anderen te beschermen.

Update en Adviezen van gezondheidsinstanties

Voor de meest actuele informatie en adviezen omtrent het coronavirus, is het raadzaam om de officiële kanalen van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie te volgen. Zij bieden regelmatige updates en richtlijnen om de volksgezondheid te waarborgen.

Scroll naar boven