Nationale ramp aanstaande: Den Haag overweegt beperkingen op watergebruik

Nationale ramp aanstaande: Den Haag overweegt beperkingen op watergebruik

Nederland staat aan de vooravond van een nationaal watertekort. Volgens Haagse bronnen en experts is de situatie zo ernstig dat er op zeer korte termijn maatregelen genomen moeten worden om belangrijke infrastructuur overeind te houden, zodat er voldoende water uit de kraan blijft stromen in huishoudens.

Vandaag nog komt een crisisteam bijeen. Dit team betreft een samenstelling van deskundigen van onder meer het KNMI, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven.

Waterpeil overal gezakt

”Dat er nu iets aan de hand is, is wel duidelijk”, zegt professor Bart van den Hurk van onderzoeksinstituut Deltares. Zo is het waterpeil in rivieren flink gezakt, is er minder grondwater en zijn er komende weken geen duidelijke voorspellingen Het ligt volgens Haagse bronnen en experts dan ook voor de hand dat beperkingen voor watergebruik in flinke delen van ons land worden ingevoerd, met name voor de landbouw.

Nationale ramp aanstaande: Den Haag overweegt beperkingen op watergebruik

Maatregelen

Er wordt verwacht dat het LCW gaat opschalen. Daardoor kunnen extra besluiten worden genomen aan de hand van de zogeheten ‘verdringingsreeks’.

Hierin is opgenomen welke sectoren en voorzieningen cruciaal zijn en de dans zo lang mogelijk ontspringen als het op maatregelen aankomt. Dijken moeten bijvoorbeeld nat gehouden worden zodat er geen verschuivingen plaatsvinden en natuurlijk is ook voldoende drinkwater voor burgers een must.

In dat geval worden stapsgewijs beslissingen genomen waar gekort en geleverd moet worden”, zegt Frans Klijn van Deltares. „Voor boeren betekent dat vaak een verbod op beregening, terwijl naar burgers vrijwillige oproepen worden gedaan om minder lang te douchen en zwembaden niet te vullen”, zegt hij.

Waterkwaliteit

Een watertekort is overigens ook slecht voor de (drink)waterkwaliteit. ”Water verdampt, maar de gifstoffen concentreren zich juist. Dat geeft allerlei onwenselijke effecten, ook voor de drinkwaterkwaliteit. Bovendien kun je met meer zoetwater de verzilting tegengaan.”

Laat een reactie achter

Scroll naar boven