Kick Out Zwarte Piet stopt ermee: ‘Kunnen niet wachten op ontslag’

In Nederland maakt de bekende antiracismeorganisatie, Nederland Wordt Beter, die ook bekend staat om de campagne Kick Out Zwarte Piet (KOZP), bekend dat ze hun activiteiten op 5 december 2025 zullen beëindigen. De organisatie plant een grote bijeenkomst op 9 maart in Amsterdam. Dit evenement is bedoeld om de laatste inspanningen te leveren die nodig zijn om hun belangrijke doelen te bereiken.

Doelen en vooruitgang

Sinds de oprichting in 2010 had de organisatie duidelijke doelen: het vergroten van educatie en bewustwording rondom het Nederlandse slavernijverleden, het invoeren van een nationale herdenkingsdag op 1 juli voor de afschaffing van de slavernij, en het uitbannen van de racistische karikatuur Zwarte Piet uit de openbare ruimte. Jerry Afriyie, de voorman van KOZP, licht toe dat het stellen van een einddatum voorkomt dat activisten uitgebrand raken, iets wat in het verleden vaak gebeurde bij strijders tegen racisme zonder duidelijk eindpunt.

Bereikte veranderingen

Afriyie merkt op dat er sinds 2010 veel vooruitgang is geboekt. Het bewustzijn en de erkenning van het slavernijverleden zijn aanzienlijk toegenomen, mede dankzij jaarlijkse herdenkingen en onderwijs over deze periode. Hoewel de organisatie erkent dat racisme niet binnen vijftien jaar volledig uit de samenleving kan worden verwijderd, hebben ze een significante bijdrage geleverd aan het stimuleren van een anti-racistische houding in Nederland.

Afscheid van de strijd

Ondanks de zware strijd en de soms hevige weerstand tegen de campagnes van KOZP, vooral rondom het Sinterklaasfeest, kijkt Afriyie uit naar het moment dat hij zijn taken kan neerleggen. Hij benadrukt dat het niet om de strijd zelf ging, maar om het belang van de zaak. Het doel was altijd vooruitgang te boeken, ook al vereiste dit grote persoonlijke offers.

De toekomst na KOZP

Afriyie hoopt dat de veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, stevig zullen worden verankerd in de samenleving. Hij wil dat mensen niet op hem of de organisatie wachten om actie te ondernemen tegen racisme, maar dat ze zelf geïnspireerd raken om te zeggen: “Dit is niet oké.” De verantwoordelijkheid voor het bestrijden van racisme en discriminatie wordt zo doorgegeven aan de hele samenleving.

Voortdurende demonstraties

Elk jaar demonstreert KOZP rond de tijd van Sinterklaas voor de afschaffing van Zwarte Piet in gemeentes waar de figuur nog in traditionele vorm verschijnt. Deze acties hebben vaak geleid tot weerstand en soms zelfs tot geweld tegen de demonstranten, bijvoorbeeld in plaatsen als Staphorst, De Lier en Volendam. Deze gebeurtenissen onderstrepen de noodzaak van de voortdurende strijd tegen racisme en de behoefte aan verandering in hoe Nederland omgaat met zijn tradities.

Scroll naar boven