Kabinet deelt nieuwe, verwoestende klap uit aan boeren

Kabinet deelt nieuwe, verwoestende klap uit aan boeren

Wederom dramatisch nieuws voor boeren. Het kabinet wil de komende jaren het grondwaterpeil flink verhogen. Dat moet ook in de voor boeren belangijke veenweidegebieden. Het is de zoveelste klap die politiek Den Haag uitdeelt.

Dit zal aankomende vrijdag bekend worden gemaakt, als het kabinet een geheel nieuw pakket maatregelen presenteert welke bedoeld is om de stikstofcrisis te lijf te gaan.

Kabinet deelt nieuwe, verwoestende klap uit aan boeren

Het kabinet vindt dat de water- en bodemkwaliteit in Nederland in een heel aantal gebieden niet op orde is. Er zal per gebied een aanpak worden gemaakt, samen met de provincies en waterschappen. Ook wordt een plan gemaakt voor kustgebieden, onder meer met het oog op verzilting.

Ophogen waterpeil

Dat het ophogen van het waterpeil moet gebeuren, heeft enorme consequenties voor boeren in het Groene Hart en de boeren in het noorden. ”Melkveehouders zullen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. In drassige landen kun je niet met zware tractoren werken en zwaar rundvee kan er niet lopen.

Bovendien, zo zegt een coalitiebron, gaan er bij het ophogen van het waterpeil ook moerasplanten groeien. Koeien eten deze niet.

Grote gevolgen

”Maar dat dit grote gevolgen heeft voor de agrarische sector, dat is duidelijk”, klinkt het vanuit de coalitie. Wel zal per gebied en in overleg met boeren worden gekeken wat mogelijkheden zijn om de bedrijfsvoering aan te passen, om te stoppen of bedrijven te verplaatsen.

Scroll naar boven