Grootste deel van Nederland: ‘Bernhard hoeft helemaal niet weg’

Recente onthullingen over Prins Bernhard’s lidmaatschap van de nazipartij hebben een debat aangewakkerd over het behouden of verwijderen van zijn naam van straten, scholen en openbare gebouwen in Nederland. Uit een onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat Nederlanders verdeeld zijn over deze kwestie.

Onderzoek toont verdeelde meningen

In een representatief onderzoek onder 3572 panelleden is gevraagd naar hun mening over de naam ‘Bernhard’ in de openbare ruimte. De resultaten laten zien dat:

  • 63 procent van de Nederlanders vindt dat de naam ‘Bernhard’ niet verwijderd hoeft te worden.
  • 29 procent maakt zich meer zorgen over het feit dat Prins Bernhard loog over zijn lidmaatschap (29 procent).
  • 3 procent vindt het lidmaatschap zelf het meest zorgwekkend.
  • 23 procent beschouwt zowel het lidmaatschap als het liegen als even ernstig.
  • 35 procent vindt de onthulling niet storend en ziet het als te lang geleden.

Meerderheid wil geen actie

Hoewel er verdeelde meningen zijn over de kwestie, is de meerderheid van de Nederlanders van mening dat er geen drastische actie hoeft te worden ondernomen. 66 procent van de respondenten gelooft dat de naam ‘Bernhard’ niet verwijderd hoeft te worden van straatnamen, scholen en andere openbare gebouwen.

Een deelnemer aan het onderzoek merkte op: “Achteraf hierover zeuren heeft geen zin.” Anderen suggereren dat het mogelijk is dat Prins Bernhard zich diep schaamde voor zijn lidmaatschap en daarom loog tot aan zijn dood.

Dit debat zal ongetwijfeld voortduren, aangezien Nederlanders hun mening blijven vormen over de kwestie van historische figuren en hun nalatenschap in de toekomst.

Scroll naar boven