EU-burgers moeten gaan betalen voor CO2-uitstoot

EU-burgers moeten gaan betalen voor CO2-uitstoot

De Europese Unie is het gisteren roerend eens geworden over nieuwe klimaatwetten. Inwoners van de EU gaan hier financieel voor bloeden.

De bedoeling is dat bedrijven steeds meer geld moeten gaan betalen om CO2 te mogen uitstoten. Zij moeten dat dan weer doorberekenen aan klanten. De ‘leiders’ in Brussel eisen dat Europa in 2050 ‘klimaatneutraal’ is. Voor 2030 willen zij de uitstoot van broeikasgassen met 55 verlagen.

CDA’er is blij

Europarlementariër Esther de Lange (CDA) zegt in een reactie blij te zijn “dat er een gebalanceerd akkoord is bereikt op het grootste klimaatwetgevingspakket in de EU ooit”. Volgens De Lange gaat de uitstoot drastisch naar beneden op een ‘sociaal verantwoorde manier’.

Bedrijven moeten dan dus minder CO2 uitstoten of meer gaan betalen en dat zullen we gaan merken aan de pomp en aan de gasrekening. Dat kan pijn doen nu alles, en zeker energie, afgelopen jaar zo duur is geworden. De EU-onderhandelaars zijn daarom bereid mensen met een ‘kleine beurs’ te helpen.

Scroll naar boven