Deskundigen waarschuwen: ”levensgevaarlijke nieuwe pandemie begonnen”

Deskundigen waarschuwen: ''nieuwe pandemie al begonnen''

Het Oogfonds heeft vreselijk nieuws naar buiten gebracht. Er zou een explosieve toename zijn van zeer ernstige bijziendheid. Het aantal jongeren met zichtproblemen loopt zo hard op, dat in 2050 de helft van alle Nederlanders bijziend zal zijn.

Deskundigen waarschuwen: ''levensgevaarlijke nieuwe pandemie begonnen''

Deskundigen en expert spreken van een ‘onzichtbare pandemie’ en eisen dat er maatregelen genomen worden. Zo willen zij dat er wetgeving komt. Onderzoeker Jan Roelof Polling van de Hogeschool Utrecht noemt bijziendheid, ofwel myopie, een bedreiging voor de volksgezondheid. ”Het kan namelijk later in het leven leiden tot zichtproblemen, in het slechtste geval tot blindheid.”

Buiten spelen

Polling pleit samen met andere orthoptisten voor een landelijke interventie op scholen vanuit het kabinet. Hij verwijst naar succesvolle programma’s in Azië, zoals in Taiwan waar na invoering van twee uur per dag buiten onderwijs de hoeveelheid myopie-gevallen afnam. Polling wil hier een voorbeeld nemen en heeft een subsidie-aanvraag gedaan voor een pilot op Nederlandse scholen.

Uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat zestig procent van de kinderen onder het landelijk gemiddelde van buitenspelen zit. Zo’n 15 procent speelt zelfs helemaal nooit buiten. Dit wordt beschouwd als reden tot zorg, aldus branchevereniging Spelen & Bewegen.

Indirect wordt de schuld dus bij ouders gelegd, die hun kinderen steeds vaker voor de televisie of een iPad zetten en hen niet naar buiten sturen.

Scroll naar boven