Dementie kan al op jonge leeftijd beginnen – deze symptomen moet je nooit negeren

In Nederland leven ongeveer 15.000 mensen onder de 65 jaar met dementie. Opvallend is dat geheugenproblemen niet altijd op de voorgrond staan. Soms blijft het geheugen zelfs redelijk goed. Vaak vallen veranderingen in gedrag meer op, wat het gevoel van ongemak in de omgeving vergroot.

Dementie vroegtijdig herkennen

Dementie op jonge leeftijd brengt unieke uitdagingen met zich mee, vooral omdat geheugenproblemen niet altijd de eerste tekenen zijn. Het is van vitaal belang om bewust te zijn van de subtiele veranderingen in gedrag en emoties die kunnen wijzen op dementie. Het op tijd herkennen van deze signalen opent de deur naar vroegtijdige interventie en passende ondersteuning. Hieronder een aantal symptomen die vaak voorkomen.

  • Moeite met het opnemen en verwerken van nieuwe informatie.
  • Stemmingsschommelingen of juist onverschilligheid.
  • Overzichtsverlies in drukke situaties op het werk of thuis.
  • Gedragsveranderingen, zoals verminderde remmingen of initiatiefverlies (apathie).
  • Verminderde woordenschat en moeite met het vinden van woorden.
  • Karakterverandering, zoals afhankelijker en minder zeker gedragen.
  • Toenemende moeite met het bedienen van apparaten.
  • Behandeling van de klachten heeft geen effect.

brown brain decor in selective-focus photography

Vaststellen van dementie op jonge leeftijd

Het vaststellen van dementie op jonge leeftijd is uitdagend. Gedragsveranderingen vallen vaak meer op dan geheugenproblemen. Vanwege de leeftijd wordt dementie niet snel overwogen; eerder denkt de huisarts aan overspannenheid, depressie of relatieproblemen. Gemiddeld duurt het meer dan 4 jaar voordat de diagnose dementie wordt gesteld.

Jonge mensen met dementie hebben vaak andere symptomen dan ouderen, waardoor het belangrijk is om alert te zijn op gedragsveranderingen. Als je deze signalen opmerkt, aarzel dan niet om professionele hulp in te schakelen. Het tijdig herkennen van dementie kan de kwaliteit van leven verbeteren en de juiste ondersteuning bieden.

Scroll naar boven