CBS: Oversterfte moeilijk te verklaren, maar komt niet door coronavaccin

CBS: Oversterfte moeilijk te verklaren, maar komt niet door coronavaccin

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzoek gedaan naar de eventueel verhoogde kans om te overlijden na een coronavaccinatie. De conclusie: Volgens het CBS is daar geen enkele aanwijzing voor.

Voor het onderzoek, waar het RIVM overigens ook bij betrokken was, heeft het onderzoeksbureau 166.000 verklaringen van doodsoorzaken bekeken. Op 162 overlijdensaktes stond genoteerd dat een coronavaccinatie mogelijk te maken had met het overlijden van een persoon.

Het CBS stelt nu dat de informatie op het gros van de verklaringen ”te beperkt of niet specifiek genoeg was” om iets over het effect van de prik te kunnen zeggen. Het onderzoeksbureau houdt het erop dat de prik bij 11 mensen misschien, maar niet met zekerheid te stellen, heeft bijgedragen aan het overlijden.

Extra puzzelstukje

Wat heel gek is, is dat er in 2020 en 2021 maar liefst 4 maal sprake was van oversterfte. Er stierven dus meer mensen dan verwacht.

Met name de laatste golf van oversterfte, tussen augustus en december 2021, is mysterieus. Het aantal mensen dat ‘extra’ overleed, dus bovenop het verwachte niveau, oversteeg het aantal corona-sterfgevallen. Dat betekent kortweg dat er dus andere doodsoorzaken zijn.

Komt dat dus toch dankzij de coronavaccinatie? Het CBS spreekt van een ‘extra puzzelstukje’ dat opgelost moet worden en gaat vervolgonderzoek doen.

Experts: Slecht onderbouwd

Volgens experts, bestaande uit onder andere hoogleraren, is het onderzoek slecht onderbouwd door een ”gebrek aan toegang tot medische data.

Daarmee is het CBS volgens Ronald Meester, hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening, veel te hard van stapel gelopen. ”De gebrekkige registratie, gebaseerd op vaak niet meer dan vermoedens en symptomen, laat zo’n conclusie helemaal niet toe. Ook moet er naast primaire doodsoorzaken, ook gekeken worden naar secundaire en tertiare doodsoorzaken.”

Laat een reactie achter

Scroll naar boven