CBS: Corona vaker fataal voor migranten en mensen met laag inkomen

Coronavirus vaker fataal voor niet-Westerlingen en mensen met laag inkomen

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het Amsterdamse UMC hebben onderzoek gedaan naar de coronasterfte in het eerste jaar van de pandemie. Tegenover het Algemeen Dagblad melden zij hun bevindingen.

Niet-Westerse achtergrond

Volgens de onderzoekers hebben Nederlanders met een niet-Westerse achtergrond (Marokkaans, Turks, Surinaams etc.) 1,6 tot 1,8 keer zoveel kans om te overlijden aan het longvirus, dan autochtone Nederlanders. Het CBS stelt vast dat deze groepen vaker ‘ongezond’ leven, waarmee de kans op sterfte toeneemt.

”Bij corona zijn overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten extra risicofactoren voor een fatale afloop”, zo stelt Ruben van Gaalen van het CBS.

Ook wordt er gewezen op woonomstandigheden. Volgens van Gaalen (CBS) leven niet-Westerlingen vaak met ‘meerdere generaties’ in een woning. Daardoor neemt de kans toe dat kwetsbare ouders of grootouders worden besmet met Covid-19.

Covid19 pak beschermt tegen coronavirus

Laagste inkomensgroep

Mensen in de laagste inkomensgroep hebben een 2,5 keer zo grote kans om aan Covid-19 te overlijden dan mensen in de hoogste inkomensgroep. Ook hier speelt een ongezondere leefstijl een grote rol, terwijl ook een krappere behuizing en arbeidsomstandigheden van invloed zijn.

Van Gaalen: ”Mensen met een laag inkomen werken vaker in sectoren waar het niet mogelijk is om thuis te werken of de corona-adviezen goed na te leven, zoals in fabrieken.”

Laat een reactie achter

Scroll naar boven