Brekend: ‘Goedkoper maken kinderopvang gaat niet door’

'Goedkoper maken kinderopvang gaat niet door'

Het geplande invoeren van de ‘bijna gratis’ kinderopvang staat op losse schroeven en dreigt afgeblazen te worden. Het CPB (Centraal Planbureau) en het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) willen dat minister Karien van Gennip de stekker eruit trekt.

De redenen die zij hiervoor aandragen, hebben te maken met geld. De schatkist zou hierdoor miljarden mislopen en beide instanties zien het geld dat het kabinet voor het plan wil uittrekken, liever besteed worden aan ‘andere dingen’. Wat precies is niet duidelijk.

‘Ouders niet gestimuleerd’

De planbureaus hebben becijfers in hoeverre het plan van gratis opvang zou bijdragen om ouders te laten werken. Volgens de berekeningen zou de arbeidsparticipatie met 0,2 procent groeien.

”Dat is bijna niks, zo constateert Egbert Jongen van het CPB. ”Voor 2,5 miljard euro per jaar heb je 15.000 exta fte.” Kort gezegd: het schiet niet op.

'Goedkoper maken kinderopvang gaat niet door'

Ongelijkheid

De onderzoekers vrezen ook dat gratis opvang bijdraagt aan de ‘ongelijkheid’ in de maatschappij. De vraag zal toenemen en de prijzen gaan omhoog. Omdat het kabinet tot een maximumbedrag vergoedt, gaat de eigen bijdrage van ouders omhoog.

Niet-werkende ouders

SCP-onderzoeker Freek Buxc meldt dat kinderen die het meeste baat hebben bij kinderopvang niet profiteren. ”Dat zijn de kinderen uit gezinnen met niet-werkende ouders of werkende ouders met lage inkomens.”

”Voor die gezinnen wordt het niet goedkoper. Zij krijgen in het huidige stelsel namelijk al ongeveer net zoveel vergoeding als ze in de nieuwe plannen zouden krijgen, maar zijn de dupe als de prijzen stijgen en het deel dat ze zelf moeten betalen omhoog gaat.”

Bovendien verwachten de onderzoekers dat de vraag naar kinderopvang wel gaat stijgen, omdat mensen die nu maar weinig toeslag krijgen straks voor veel minder geld hun kind naar de opvang kunnen brengen.

Terug naar tekentafel

Het komt erop neer dat het kabinet een plan gemaakt heeft, dat dus erg nadelig is voor mensen met een laag inkomen. Het SCP en CPB willen dan ook dat men ’teruggaat naar de tekentafel’.

Beide instanties wijzen erop dat het kabinet alleen maar kijkt naar hoeveel ouders er gaan werken, terwijl de focus volgens hen zou moeten liggen op de 0ntwikkeling van kinderen.

Verhoging

Op 7 juni deze maand werd al bekend dat kinderopvangcentra per 1 juli een forse verhoging gaan doorvoeren. Volgens de organisaties kan men niet anders, om het hoofd boven water te houden.

Door de tussentijdse kostenverhoging worden duizenden ouders getroffen, zo is al berekend. Volgens Asja Godthelp van Brachevereniging Kinderopvang is dit ‘heel vervelend’, maar is het nog altijd beter dan wanneer toko’s failliet gaan. ”Dat zou nog vervelender zijn.”

Scroll naar boven