Breaking: Kabinet gaat minimumlonen vervroegd verhogen

Breaking: Kabinet gaat minimumlonen vervroegd verhogen

Eindelijk kunnen wij eens een positief nieuwsbericht de deur uitgooien met betrekking tot ons kabinet. Conform het regeerakkoord was het de bedoeling het minimumloon vanaf 2024 stapsgewijs omhoog te laten gaan. De coalitie is zojuist overeengekomen dat dit wordt vervroegd naar volgend jaar. Dat meldt de NOS.

De originele afspraken zoals deze in het regeerakkoord staan, schrijven een verhoging van 7.5 procent in 2 stappen voor. Een stap in 2024 en een stap in 2025. Dit worden nu drie stappen. De stijging blijft dus 7.5 procent, maar wordt nu dus verspreid in 3 termijnen.

Breaking: Kabinet gaat minimumlonen vervroegd verhogen

Het doel is om de koopkracht van de minima te bevorderen en de afspraak is gemaakt in het kader van de gesprekken over de Voorjaarsnota. Naar verwachting zal de ministerraad aankomende vrijdag akkoord gaan met het voorstel van de vier partijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66.

Koppeling AOW

Bronnen laten weten dat voor de eerste van de drie stappen, het minimumloon gekoppeld zal blijven aan de AOW. Nog niet duidelijk is of dat ook zal gelden voor de stappen in 2024 en 2025. In het regeerakkoord staat overigens dat de vier partijen in de coalitie, de AOW helemaal niet mee wil laten groeien met de extra verhoging van het minimumloon. Dat kwam het kabinet op een storm van kritiek te staan.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven