Arbeidsinspectie boos op kabinet: Stop met binnenhalen arbeidsmigranten

Arbeidsinspectie boos op kabinet: Stop met binnenhalen arbeidsmigranten

Nederland moet per direct stoppen met het aantrekken van arbeidsmigranten. De arbeidsinspectie vindt dat het kabinet moet kiezen voor een koers waarin de bevolking van ons land niet nog verder zal groeien.

In de eerste plaats zijn er namelijk maar twee partijen die echt wijzer worden van arbeidsmigranten. Dat zijn werkgevers en uitzendbureaus. Volgens inspecteur-general Rits de Boer moeten de kosten van arbeidsmigranten worden betaald door het Nederlandse volk.

Huisvesting megaprobeem

Want als je arbeidsmigranten naar Nederland haalt, zullen zij ook ergens gehuisvest moeten worden. Het is in ons land nu niet bepaald zo dat woningen voor het oprapen liggen. Met het laten stijgen van de bevolking, zullen de problemen alleen maar groter worden.

Nog meer migranten naar Nederland halen, staat gelijk aan ”de toenemende mate van miserabele woonsituaties”, aldus De Boer.

Harde conclusie

De Boer trekt daarom een harde conclusie: ”Er lijkt, binnen de beperkingen waaraan we onszelf hebben gebonden, weinig andere keuze dan dat Nederland als ‘oriëntatie’ een stabilisatie van de bevolkingsomvang neemt.”

Het werven van goedkoop buitenlands personeel is voor bedrijven ook niet bepaald een trigger om arbeidsvoorwaarden te verbeteren, zo zegt De Boer. Dat heeft dus ook gevolgen voor Nederlandse werknemers, die niet hoeven te rekenen op een beter salaris. Werkgevers zien namelijk dat zij flink kunnen besparen door arbeidsmigranten tegen een minimum salaris te laten werken.

Tekort aan arbeidskrachten

Het signaal van de inspecteur-generaal is opvallend. Het kabinet heeft in het regeerakkoord juist afgesproken de mogelijkheden voor arbeidsmigratie te verruimen, door met landen buiten de Europese Unie strikte afspraken te maken. In ruil daarvoor zouden zij uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terugnemen. Ook de Europese Commissie wil het mensen van buiten de Unie makkelijker maken om hier te kunnen werken. Belangrijke reden hiervoor is dat er in heel Europa een groot tekort is aan arbeidskrachten.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven