Actiegroep: Hanky Panky Shanghai kwetsend en racistisch

Actiegroep: Hanky Panky Shanghai kwetsend en racistisch

De Stichting Asian Raisins noemt het ‘verjaardagsliedje’ Hanky Panky Shanghai racisme en eist dat het kinderdeuntje nooit meer aangeleerd en/of gezongen wordt. Asian Raisins heeft zelfs een lespakket op basisscholen aangeboden.

Hanky Panky Shanghai wordt al jarenlang gezongen. Bij de zogenaamde Chinese versie van Happy Birthday-lied maken kinderen vaak spleetjes van hun ogen.

Actiegroep: Hanky Panky Shanghai kwetsend en racistisch

Asian Raisins vertelt dat het lied als ‘kwetsend en discriminerend’ ervaren kan worden door mensen met een Aziatische achtergrond. ”De handgebaren zijn racistische karikaturen die het uiterlijk van Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen belachelijk maken.”

Scholen moeten les krijgen

De Stichting gaat basisscholen benaderen om ervoor te zorgen dat zij het lied niet meer ten gehore brengen. Dat is erg hard nodig, zo vindt Asian Raisins. “Op erg jonge leeftijd worden veel kinderen met een Aziatische achtergrond als ‘raar’ of ‘anders’ gezien. Vooroordelen van hun klasgenootjes en leraren kunnen ervoor zorgen dat ze worden uitgesloten, lager worden ingeschat in hun kunnen of worden gepest.”

Naast het lespakket voor de kinderen komt moet er ook een nieuwsbrief voor ouders komen. In de brief staat informatie over wat de leerlingen bespreken op school, een onderbouwing van het belang van de lessen en verdere tips over wat ouders zelf kunnen doen om thuis het gesprek verder te voeren.

Voordat scholen het lespakket op grote schaal kunnen gebruiken, wordt het eerst getest op maximaal tien scholen. 38 basisscholen hebben aangegeven belangstelling te hebben.

Scroll naar boven