Aantal gelovige Nederlanders neemt af, maar één religie wordt steeds populairder

Aantal gelovige Nederlanders neemt rap af, één godsdienst steeds populairder

Het aantal gelovige Nederlanders is wederom afgenomen. Volgens het CBS rekende maar liefst 58% van de 15-plussers zich vorig jaar niet tot een godsdienst of een levensbeschouwelijke groepering. Hoewel er sprake is van een daling is er een geloof dat juist groeit.

Katholieken

De grootste daling merkt het CBS bij katholieken. Vorig jaar bleek 18 procent van de Nederlanders lid van de katholieke kerk, terwijl dat in 2010 nog 27 procent was. Ondanks het geslonken aandeel is het rooms-katholieke geloof nog steeds de meest aangehangen stroming in Nederland.

De afname bij de protestanten was minder groot. In 2010 hing 18 procent het protestantisme aan, vorig jaar zo’n veertien procent.

Islam

Er is maar één godsdienst waar geen afname is, en dat is de islam. De groep moslims bleef de afgelopen jaren stabiel op zo’n 5 procent. Zij zijn ook de groep die nog het vaakst naar diensten gaan: van de moslims gaat 43 procent minstens één keer per maand naar de moskee.

Aantal gelovige Nederlanders neemt af, maar één religie wordt steeds populairder

Scroll naar boven